องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย บริเวณ วัดป่าสุวรรณวารี

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวัน... วันที่ 6 ม.ค. 65 (ดูู 369)

โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ... วันที่ 14 ธ.ค. 64 (ดูู 939)

กิจกรรม Kick off รณรงค์ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

9 มกราคม 2562 อบต.พนมไพร ร่วมกิจกรรมกับท้องถิ่นอำเภอพนมไพร อปท.ต่างๆในอำเภอพนมไพร จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick off คัดแยกข... วันที่ 10 ม.ค. 62 (ดูู 906)

แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ไหลเรือไฟ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ไหลเรือไฟ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด... วันที่ 7 ม.ค. 62 (ดูู 852)

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

น้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม วันปิยมหาร... วันที่ 7 ม.ค. 62 (ดูู 814)

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ"

อบต.พนมไพร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโ... วันที่ 7 ม.ค. 62 (ดูู 786)

OTOP นวัตวิถี ของดีบ้านเทพารักษ์ หมู่.9 ต.พนมไพร 101

OTOP นวัตวิถี ของดีบ้านเทพารักษ์ หมู่.9 ต.พนมไพร 101... วันที่ 7 ม.ค. 62 (ดูู 979)