องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร พ.ศ. 2563


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร  
เรื่อง  คุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร  พ.ศ. 2563ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 33
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :