องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: สมรรถนะ (Competency) ที่ใช้ประกอบการสรรหาแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร


                                                       
สมรรถนะ  (Competency) 
ที่ใช้ประกอบการสรรหาแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง
ของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพรดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 1 ธันวาคม 64 View : 284
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :