องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: คู่มือการลงโทษทางวินัยและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย


คู่มือการลงโทษทางวินัยและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัยดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 8 เมษายน 65 View : 190
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :