องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 12 ม.ย. 66 201
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 12 ม.ย. 65 495