องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

หัวข้อ Q-A ถามตอบ ผู้ตั้ง
หัวพอตราคาส่ง

2023-05-30 17:14:01 (ดู 79)

หัวพอตราคาส่ง
Boom Dnax

2023-05-12 17:39:54 (ดู 85)

Boom Dnax
วิธีการ จำนำรถยน

2023-04-28 15:51:38 (ดู 100)

จำนำรถ
การขออนุญาตก่อสร้าง

2023-04-26 10:08:45 (ดู 90)

นาย A
การเปลี่ยนแปลงวิธีรับเบี้ยผู้สูงอายุ

2023-04-26 09:49:37 (ดู 96)

นายประยงค์
การรับเบี้ยผู้สูงอายุ

2023-04-26 09:42:14 (ดู 96)

นายจำรัส
การเปิดเทอมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2023-04-26 09:32:34 (ดู 91)

พนิดา
a

2023-04-23 21:34:52 (ดู 94)

a
ติดต่อราชการต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่ค่ะ

2020-04-30 12:34:36 (ดู 710)

สุจิตรา
การย้ายภูมิลำเนาของผู้รับเบี้ยสูงอายุ

2021-03-28 06:58:53 (ดู 528)

Q
Q:การให้ผู้อื่นมาดำเนินเรื่องแทนผู้สูงอายุจะต้องเตรียมอะไรบ้าง

2021-03-19 12:51:05 (ดู 555)

Q
Q:เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนรับเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ

2021-03-19 12:50:09 (ดู 513)

Q
Q:ลงทะเบียนรับเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่ไหน

2021-03-19 12:49:06 (ดู 519)

Q
Q:ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน เบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ

2021-03-19 12:47:57 (ดู 535)

Q
Q: เบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ คืออะไร

2021-03-19 12:46:40 (ดู 540)

Q
ภาษีป้าย คืออะไร

2021-03-19 12:43:28 (ดู 530)

Q
หัวข้อ :  
รายละเอียด :  
ผู้ตั้ง :  
ป้อนอักขระ :